Active ImageSväté misie

 

V Novej Bystrici

v Dňoch 15.- 22. júna 2008

z príležitosti

150. Ročného jubilea

OD požehnania kostola

sv. jána krstiteľa

 

Drahí veriaci


    Po 60 rokoch organizujeme v našej farnosti sväté misie! Naposledy ste ich prežívali - pamätajú sa na to iba najstarší - v roku 1946.

    Už onedlho prídu k nám pátri misionári. Budú u nás celý týždeň od 15. do 22. júna 2008. Sväté misie organizujeme tento rok nielen preto, že sme ich tu už tak dlho nemali, ale aj preto, že slávime 150. výročie postavenia a posvätenia nášho kostola. Veľmi sa teším, že spolu s vami budem môcť privítať otcov misionárov - ohlasovateľov Božieho slova, a potom na záver misií aj nášho diecézneho biskupa, ktorý vykoná konsekráciu zreštaurovaného kostola. 

    Čo sú vlastne misie? Mimoriadne Božie pôsobenie vo farnosti. Je to týždeň duchovných cvičení.  V nich si vypočujete viacero kázní a poučení, ako prežiť naplno svoj život  človeka a kresťana. Ide o týždeň intenzívnejšej modlitby a kontaktu s Bohom. Je to milosť, ktorú nám ponúka Boh, aby sme si hlbšie uvedomili zmysel a cieľ nášho života. Je to čas, kedy sa mám zastaviť a spýtať sa sám seba: „Kam kráčam?“ Všetci budeme mať príležitosť stretnúť sa a zmieriť sa s Bohom.

    Každý deň misií je zameraný na konkrétnu tému a má svoj program. Veľmi dôležitou súčasťou misií sú stavovské stretnutia a náuky exkluzívne pre mužov, ženy, deti a mládež. Misionári pôjdu aj do škôl, aby pomohli žiakom z katolíckych rodín prehĺbiť vzťah k Ježišovi a Cirkvi. V programe je aj návšteva chorých. Samozrejmosťou je aj misijná sv. spoveď.

    Pri tejto príležitosti sa chcem obrátiť na každého z vás a pozvať vás k hlbšiemu prežívaniu týchto dní. Buďte účastníkmi týchto aktivít a podrobne sledujte priložený program. Obnovili sme náš farský chrám, no nezabúdajme aj na obnovu svojej duše, ktorá je chrámom Ducha Svätého. Chcem vás poprosiť, aby ste už teraz vo svojich modlitbách pamätali na dobrý výsledok týchto svätých misií. Zvlášť prosím o modlitby starých, chorých a trpiacich.

    Prajem každému, aby otvoril svoje srdce pre Pána, aby sväté misie boli novým podnetom pre vzťah s Bohom a blížnymi.
 

V modlitbe s vami spojený
váš duchovný otec
Stanislav Capiak
 

 

Program misií vo farnosti Nová Bystrica
15.- 22. jún 2008

      Nedeľa 15.6.2008

      Téma: Boh Ťa miluje, preto Ťa povolal k životu

      8.00 - sv. omša

    11.00 - sv. omša

 

      Pondelok 16.6.2008

      Téma: Hriech a spása človeka v Ježišovi Kristovi

    16.00 - misijná sv. spoveď

    18.00 - sv. omša s misijnou kázňou

    19.00 - kajúca pobožnosť

 

      Utorok 17.6.2008

      Téma: Sviatosť zmierenia- návrat do domu milujúceho Otca

    Dopoludnia- návšteva školy Nová Bystrica

    16.00 - misijná sv. spoveď

    18.00 - sv. omša s misijnou kázňou

    19.00 - stavovská náuka pre ženy

 

    Streda 18.6.2008

      Téma: Viera a Cirkev

    Dopoludnia- návšteva školy Vychylovka

    16.00 - misijná sv. spoveď

    18.00 - sv. omša s misijnou kázňou

                a obnovou krstných sľubov

    19.00 - beseda s misionármi

 

      Štvrtok 19.6.2008

      Téma: Eucharistia

    16.00 - misijná sv. spoveď

    18.00 - sv. omša s misijnou kázňou

    19.00 - adorácia

 

      Piatok 20.6.2008

      Téma: Zmysel utrpenia- „Boh tak miloval svet...“

   od 8.00 - návšteva chorých

   16.00 - misijná sv. spoveď

   18.00 - sv. omša s misijnou kázňou  

              +pomazanie chorých

   19.00 - stavovská náuka pre mužov

 

      Sobota 21.6.2008

      Téma: Poslanie rodiny a úloha rodičov

    10.00 - sv. omša pre deti

    16.00 - sv. omša s obnovou manželských 

             sľubov + posvätenie misijného kríža

    18.00 - stretnutie s mladými

 

      Nedeľa 22.6.2008

      Téma: Budete mi svedkami

     8.00 - sv. omša

   10.00 - jubilejná sv. omša spojená

               s konsekráciou obnoveného kostola

             - otec biskup

 Modlitba za misie a misionárov

Pane, Ježišu Kriste, pozri, prosíme, na svojich misionárov, ktorí opustili všetko, aby vydávali svedectvo Tvojmu slovu a Tvojej láske. Požehnaj ich, keď nám prídu ohlasovať tvoje Evanjelium. Veď ich, aby mohli viesť nás. Dvíhaj ich na duchu, aby mohli dvíhať nás. Osvecuj ich v protivenstvách a nebezpečenstvách svojim slovom, aby nám mohli zapaľovať v dušiach Tvoje svetlo. Nech ich sprevádza zástava kríža ozdobená Tvojim obrazom. V ťažkostiach apoštolského života daj im vytrvalosť, aby sme povzbudení ich príkladom zotrvávali pevní vo viere. Ozdob ich práce takým ovocím, po akom sami túžia, nehľadajúc odmenu a dobrá tejto zeme. Nech sa usilujú spasiť naše nesmrteľné duše. Nech nás vedú k tebe, ktorý si Cesta, Pravda a Život. Daj, aby spolu s rastúcim počtom veriacich oslavovali Teba, vzdávali Ti vďaky, lebo si nás vykúpil a chceš nás všetkých priviesť do neba. Amen.

 

 

Boh Ťa povolal k životu, povolal Ťa do Katolíckej Cirkvi. Vždy hľadá cestu k Tebe. Preto Ti ponúka aj túto príležitosť ľudových misií, aby sa stretol s Tebou osobne: Tvoj život je v Tvojich rukách a záleží na Tebe, aký bude. Bude plnohodnotný...? Bude prázdny...?

 
 

Využi príležitosť, ktorú ti ponúka sám Ježiš prostredníctvom svojich apoštolov.

Active ImageSväté misie

 

V Novej Bystrici

v Dňoch 15.- 22. júna 2008

z príležitosti

150. Ročného jubilea

OD požehnania kostola

sv. jána krstiteľa

 

Drahí veriaci


    Po 60 rokoch organizujeme v našej farnosti sväté misie! Naposledy ste ich prežívali - pamätajú sa na to iba najstarší - v roku 1946.

    Už onedlho prídu k nám pátri misionári. Budú u nás celý týždeň od 15. do 22. júna 2008. Sväté misie organizujeme tento rok nielen preto, že sme ich tu už tak dlho nemali, ale aj preto, že slávime 150. výročie postavenia a posvätenia nášho kostola. Veľmi sa teším, že spolu s vami budem môcť privítať otcov misionárov - ohlasovateľov Božieho slova, a potom na záver misií aj nášho diecézneho biskupa, ktorý vykoná konsekráciu zreštaurovaného kostola. 

    Čo sú vlastne misie? Mimoriadne Božie pôsobenie vo farnosti. Je to týždeň duchovných cvičení.  V nich si vypočujete viacero kázní a poučení, ako prežiť naplno svoj život  človeka a kresťana. Ide o týždeň intenzívnejšej modlitby a kontaktu s Bohom. Je to milosť, ktorú nám ponúka Boh, aby sme si hlbšie uvedomili zmysel a cieľ nášho života. Je to čas, kedy sa mám zastaviť a spýtať sa sám seba: „Kam kráčam?“ Všetci budeme mať príležitosť stretnúť sa a zmieriť sa s Bohom.

    Každý deň misií je zameraný na konkrétnu tému a má svoj program. Veľmi dôležitou súčasťou misií sú stavovské stretnutia a náuky exkluzívne pre mužov, ženy, deti a mládež. Misionári pôjdu aj do škôl, aby pomohli žiakom z katolíckych rodín prehĺbiť vzťah k Ježišovi a Cirkvi. V programe je aj návšteva chorých. Samozrejmosťou je aj misijná sv. spoveď.

    Pri tejto príležitosti sa chcem obrátiť na každého z vás a pozvať vás k hlbšiemu prežívaniu týchto dní. Buďte účastníkmi týchto aktivít a podrobne sledujte priložený program. Obnovili sme náš farský chrám, no nezabúdajme aj na obnovu svojej duše, ktorá je chrámom Ducha Svätého. Chcem vás poprosiť, aby ste už teraz vo svojich modlitbách pamätali na dobrý výsledok týchto svätých misií. Zvlášť prosím o modlitby starých, chorých a trpiacich.

    Prajem každému, aby otvoril svoje srdce pre Pána, aby sväté misie boli novým podnetom pre vzťah s Bohom a blížnymi.
 

V modlitbe s vami spojený
váš duchovný otec
Stanislav Capiak
 

 

Program misií vo farnosti Nová Bystrica
15.- 22. jún 2008

      Nedeľa 15.6.2008

      Téma: Boh Ťa miluje, preto Ťa povolal k životu

      8.00 - sv. omša

    11.00 - sv. omša

 

      Pondelok 16.6.2008

      Téma: Hriech a spása človeka v Ježišovi Kristovi

    16.00 - misijná sv. spoveď

    18.00 - sv. omša s misijnou kázňou

    19.00 - kajúca pobožnosť

 

      Utorok 17.6.2008

      Téma: Sviatosť zmierenia- návrat do domu milujúceho Otca

    Dopoludnia- návšteva školy Nová Bystrica

    16.00 - misijná sv. spoveď

    18.00 - sv. omša s misijnou kázňou

    19.00 - stavovská náuka pre ženy

 

    Streda 18.6.2008

      Téma: Viera a Cirkev

    Dopoludnia- návšteva školy Vychylovka

    16.00 - misijná sv. spoveď

    18.00 - sv. omša s misijnou kázňou

                a obnovou krstných sľubov

    19.00 - beseda s misionármi

 

      Štvrtok 19.6.2008

      Téma: Eucharistia

    16.00 - misijná sv. spoveď

    18.00 - sv. omša s misijnou kázňou

    19.00 - adorácia

 

      Piatok 20.6.2008

      Téma: Zmysel utrpenia- „Boh tak miloval svet...“

   od 8.00 - návšteva chorých

   16.00 - misijná sv. spoveď

   18.00 - sv. omša s misijnou kázňou  

              +pomazanie chorých

   19.00 - stavovská náuka pre mužov

 

      Sobota 21.6.2008

      Téma: Poslanie rodiny a úloha rodičov

    10.00 - sv. omša pre deti

    16.00 - sv. omša s obnovou manželských 

             sľubov + posvätenie misijného kríža

    18.00 - stretnutie s mladými

 

      Nedeľa 22.6.2008

      Téma: Budete mi svedkami

     8.00 - sv. omša

   10.00 - jubilejná sv. omša spojená

               s konsekráciou obnoveného kostola

             - otec biskup

 Modlitba za misie a misionárov

Pane, Ježišu Kriste, pozri, prosíme, na svojich misionárov, ktorí opustili všetko, aby vydávali svedectvo Tvojmu slovu a Tvojej láske. Požehnaj ich, keď nám prídu ohlasovať tvoje Evanjelium. Veď ich, aby mohli viesť nás. Dvíhaj ich na duchu, aby mohli dvíhať nás. Osvecuj ich v protivenstvách a nebezpečenstvách svojim slovom, aby nám mohli zapaľovať v dušiach Tvoje svetlo. Nech ich sprevádza zástava kríža ozdobená Tvojim obrazom. V ťažkostiach apoštolského života daj im vytrvalosť, aby sme povzbudení ich príkladom zotrvávali pevní vo viere. Ozdob ich práce takým ovocím, po akom sami túžia, nehľadajúc odmenu a dobrá tejto zeme. Nech sa usilujú spasiť naše nesmrteľné duše. Nech nás vedú k tebe, ktorý si Cesta, Pravda a Život. Daj, aby spolu s rastúcim počtom veriacich oslavovali Teba, vzdávali Ti vďaky, lebo si nás vykúpil a chceš nás všetkých priviesť do neba. Amen.

 

 

Boh Ťa povolal k životu, povolal Ťa do Katolíckej Cirkvi. Vždy hľadá cestu k Tebe. Preto Ti ponúka aj túto príležitosť ľudových misií, aby sa stretol s Tebou osobne: Tvoj život je v Tvojich rukách a záleží na Tebe, aký bude. Bude plnohodnotný...? Bude prázdny...?

 
 

Využi príležitosť, ktorú ti ponúka sám Ježiš prostredníctvom svojich apoštolov.