Pán farár, dnes Vám položíme otázky trošku osobnejšieho rázu. Radi by sme nazreli do Vášho súkromia. My, veriaci, vidíme kňaza väčšinou jednu hodinu týždenne, keď sme prítomní na nedeľnej sv. omši. Nevidíme a nevieme, ako vyzerá bežný, každodenný život kňaza.

Každý môj deň je iný ako ostatné. Stabilnú kostru každého kňazského dňa tvorí sv. omša – sprítomňovanie Kristovej obety za spásu ľudí. Bez nej by kňaz ani nebol kňazom v tesnom slova zmysle, ale napríklad iba kazateľom, pastorom, vodcom, reprezentantom cirkevnej obce. Slávievam ju každý deň, a to aj vtedy, keď idem voľakde na dlhšiu návštevu alebo na dovolenku. Ďalším dôležitým a stabilným prvkom môjho dňa je modlitba breviára, rozložená na celý deň. Iným, nie menej potrebným, je meditácia, súkromná poklona k Najsvätejšej sviatosti oltárnej a modlitba sv. ruženca. Každý deň si pripravujem aj krátku kázeň, a to v písomnej forme, aby som si bol istý, že Vám pri sv. omši poviem iba to, čo som Vám plánoval povedať, alebo preto, aby som bez papiera nekázal príliš dlho.

 

Čo sa vo Vašom dennom režime neopakuje každý deň, ale skôr raz za čas?

Raz za mesiac chodievam na kňazskú „rekolekciu“. Je to stretnutie všetkých kňazov dekanátu (10 farností) spojené s duchovnou meditáciou, prednáškou, diskusiou a spoločnou modlitbou breviára. Dvakrát do roka chodievam na niekoľkodňovú kňazskú formáciu do Nitry, ako aj na duchovné cvičenia pre kňazov. V Advente, Pôste, pred prvými sv. prijímaniami a birmovkami chodievam na celodňové sv. spovede takmer po celom dekanáte.

Vyučujete aj náboženskú výchovu?

Áno, na obidvoch školách, ale iba tretiakov, kvôli príprave na 1. sv. prijímanie, a vo Vychylovke aj štvrtákov. Ostatné triedy učí pani katechétka.

Mohli by ste niečo povedať o časovom rozvrhu Vášho dňa?

Aby som neteoretizoval, predstavím rozvrh bežného utorka v priebehu školského roka. Vstávam o 6.30 hod.. Nasleduje ranná toaleta, krátky 10 minútový telocvik, 7.00 hod.- modlitba breviára a meditácia, 7.20 hod. – raňajky, 7.35 hod. - náboženstvo na Základnej škole Nová Bystrica, 9.35 hod. – náboženstvo na škole vo Vychylovke, 11.00 hod. - internet a prehľad dennej tlače, 11.30 hod. – obed, 12.00 hod - obedňajšia modlitba breviára, 13.00 hod. – vybavovanie úradných záležitostí mimo fary (pošta, obecný úrad, banky atď.), 16.30 hod. – spovedanie, 17.00 hod. - sv. omša, 17.30 hod. – vybavovanie stránok na farskom úrade, 18.00 hod. – večera, 18.30 hod. - modlitba sv. ruženca a večerný breviár, 19.00. hod – televízne noviny, 20.00 hod. – príprava kázne na ďalší deň, 21.00 hod. – štúdium literatúry, 21.30 hod. – večerná toaleta, 22.00 hod. – spánok.

A aká je Vaša nedeľa?

Zhruba takáto: budíček o 6.00 hod., toaleta, telocvik, raňajky, 7.00 hod. - breviár a meditácia, 7.30 hod.- spovedanie, 8.00 hod. – sv. omša, vybavovanie stránok na fare, 10.30 hod. - spovedanie, 11.00 hod. – sv. omša, 12.00 hod. návšteva v rodinách s obedom, 14.30 hod. – obedňajší breviár, 15.00 hod. – prechádzka, 18.00 hod. a 19.00 hod. – náuky pre snúbencov, 20.00 hod. – sv. ruženec (ak nebol predtým v prírode), večerný breviár, príprava kázne na pondelok, 21.00 hod. – televízny program, 22.00 hod. – toaleta a spánok.

Viete aj rekreovať? Ako odpočívate?

Takmer každý druhý deň idem na prechádzku do prírody na 2-3 hodiny, samozrejme zo zdravotných dôvodov. Najčastejšie idem do nášho lesa (v lete a jeseni na hríby!), ale niekedy aj mimo našej farnosti. Raz do týždňa v spoločnosti bratov – kňazov, ale väčšinou sám.

Chodievate aj na dovolenky? A kde?

Áno. Snažím sa každý rok „vypadnúť“ v kuse na 2 - 3 týždne. Niekedy som na Slovensku, ale už som bol aj v zahraničí (Poľsko, USA, Taliansko, Svätá Zem).

Nebojíte sa samoty?

Mám rád samotu. Najlepšie odpočívam, keď som sám v Božej prítomnosti. Dokonca vyhľadávam samotu. Myslím si, že človek, ktorý pracuje s ľuďmi (učiteľ, úradník, kňaz atď.) najlepšie odpočíva, keď je na chvíľu sám, ale to nemusí byť pravidlo. Záleží aj od jeho povahy.

A ako sa cítite v spoločnosti ľudí?

Veľmi dobre. Som rád, keď ma jednotlivé rodiny volajú na návštevu, na posvätenie obnoveného domu, čo je nezriedka spojené aj so spoločným obedom, najmä cez víkend. Pritom to nemusí byť iba v zime, na Vianoce. Áno, chcel by som Vás trošku vyzvať a vyprovokovať k tomu, aby ste ma volávali aj teraz, v lete! Dom alebo byt môžem posvätiť hocikedy. Takéto stretnutie s Vami u Vás doma je pre mňa jedinečná príležitosť postupne spoznať farnosť a farníkov.

Kde máte rodinu? Navštevujete sa?

Môj otec už nežije 20 rokov. Zomrel mi tesne po vysviacke. Mama žije s mojou najmladšou sestrou v Chyžnom na Orave. Sme šiesti súrodenci. Tri sestry bývajú v rodnom Chyžnom, jedna v Poľsku a brat v USA. Mama bola u mňa už dvakrát, aj dve sestry s rodinami. Ja chodievam k mame raz - dvakrát v mesiaci. Je to pomerne blízko – cez Oravskú Lesnú mám domov okolo 70 km.

Ako sa stravujete?

Pýtate sa na to, čo jedávam? Všetko! Najradšej tie kysnuté koláče, ktoré mi často nosievate na faru. Sú perfektné! Alebo čo pijem? Tiež všetko! Alebo presnejšie povedané: skoro všetko.

Nie, nás zaujíma skôr to, kto Vám varí? Vieme, že nemáte gazdinú.

Raňajky a večere si hravo spravím sám. Obedy si v priebehu školského roka kupujem v škole. Mimochodom – tie kuchárky varia veľmi kvalitne, diétne. Cez víkendy – po rodinách. Problematickejšie sú prázdniny. V týždni idem aj do reštaurácie, ale najčastejšie si uvarím niečo aj sám. Viem si uvariť obed. Neveríte? Niekedy Vás pozvem!


A kto upratuje faru?

Vy, to znamená farníci. Aj vďaka tomu sa určite vytvára medzi Vami vedomie toho, že tak kostol, ako aj fara sú Vaše, patria Vám všetkým. Kňaz je medzi Vami iba „na návšteve“ ako posol Krista a Cirkvi. Keď jednotlivé „dvory“ upratujú kostol, vždy prídu upratať aj faru. Som s týmto systémom veľmi spokojný.

Ktorý deň v roku máte najradšej?

Zelený štvrtok. Nielen preto, že je to začiatok Veľkonočného trojdnia, ale aj preto, že je to deň ustanovenia kňazstva a sv. omše. Zelený štvrtok je Medzinárodný deň kňazov.Ďakujeme za rozhovor


Na otázky redakčnej rady odpovedal duchovný otec Mgr. Stanislav Capiak

Pán farár, dnes Vám položíme otázky trošku osobnejšieho rázu. Radi by sme nazreli do Vášho súkromia. My, veriaci, vidíme kňaza väčšinou jednu hodinu týždenne, keď sme prítomní na nedeľnej sv. omši. Nevidíme a nevieme, ako vyzerá bežný, každodenný život kňaza.

Každý môj deň je iný ako ostatné. Stabilnú kostru každého kňazského dňa tvorí sv. omša – sprítomňovanie Kristovej obety za spásu ľudí. Bez nej by kňaz ani nebol kňazom v tesnom slova zmysle, ale napríklad iba kazateľom, pastorom, vodcom, reprezentantom cirkevnej obce. Slávievam ju každý deň, a to aj vtedy, keď idem voľakde na dlhšiu návštevu alebo na dovolenku. Ďalším dôležitým a stabilným prvkom môjho dňa je modlitba breviára, rozložená na celý deň. Iným, nie menej potrebným, je meditácia, súkromná poklona k Najsvätejšej sviatosti oltárnej a modlitba sv. ruženca. Každý deň si pripravujem aj krátku kázeň, a to v písomnej forme, aby som si bol istý, že Vám pri sv. omši poviem iba to, čo som Vám plánoval povedať, alebo preto, aby som bez papiera nekázal príliš dlho.

 

Čo sa vo Vašom dennom režime neopakuje každý deň, ale skôr raz za čas?

Raz za mesiac chodievam na kňazskú „rekolekciu“. Je to stretnutie všetkých kňazov dekanátu (10 farností) spojené s duchovnou meditáciou, prednáškou, diskusiou a spoločnou modlitbou breviára. Dvakrát do roka chodievam na niekoľkodňovú kňazskú formáciu do Nitry, ako aj na duchovné cvičenia pre kňazov. V Advente, Pôste, pred prvými sv. prijímaniami a birmovkami chodievam na celodňové sv. spovede takmer po celom dekanáte.

Vyučujete aj náboženskú výchovu?

Áno, na obidvoch školách, ale iba tretiakov, kvôli príprave na 1. sv. prijímanie, a vo Vychylovke aj štvrtákov. Ostatné triedy učí pani katechétka.

Mohli by ste niečo povedať o časovom rozvrhu Vášho dňa?

Aby som neteoretizoval, predstavím rozvrh bežného utorka v priebehu školského roka. Vstávam o 6.30 hod.. Nasleduje ranná toaleta, krátky 10 minútový telocvik, 7.00 hod.- modlitba breviára a meditácia, 7.20 hod. – raňajky, 7.35 hod. - náboženstvo na Základnej škole Nová Bystrica, 9.35 hod. – náboženstvo na škole vo Vychylovke, 11.00 hod. - internet a prehľad dennej tlače, 11.30 hod. – obed, 12.00 hod - obedňajšia modlitba breviára, 13.00 hod. – vybavovanie úradných záležitostí mimo fary (pošta, obecný úrad, banky atď.), 16.30 hod. – spovedanie, 17.00 hod. - sv. omša, 17.30 hod. – vybavovanie stránok na farskom úrade, 18.00 hod. – večera, 18.30 hod. - modlitba sv. ruženca a večerný breviár, 19.00. hod – televízne noviny, 20.00 hod. – príprava kázne na ďalší deň, 21.00 hod. – štúdium literatúry, 21.30 hod. – večerná toaleta, 22.00 hod. – spánok.

A aká je Vaša nedeľa?

Zhruba takáto: budíček o 6.00 hod., toaleta, telocvik, raňajky, 7.00 hod. - breviár a meditácia, 7.30 hod.- spovedanie, 8.00 hod. – sv. omša, vybavovanie stránok na fare, 10.30 hod. - spovedanie, 11.00 hod. – sv. omša, 12.00 hod. návšteva v rodinách s obedom, 14.30 hod. – obedňajší breviár, 15.00 hod. – prechádzka, 18.00 hod. a 19.00 hod. – náuky pre snúbencov, 20.00 hod. – sv. ruženec (ak nebol predtým v prírode), večerný breviár, príprava kázne na pondelok, 21.00 hod. – televízny program, 22.00 hod. – toaleta a spánok.

Viete aj rekreovať? Ako odpočívate?

Takmer každý druhý deň idem na prechádzku do prírody na 2-3 hodiny, samozrejme zo zdravotných dôvodov. Najčastejšie idem do nášho lesa (v lete a jeseni na hríby!), ale niekedy aj mimo našej farnosti. Raz do týždňa v spoločnosti bratov – kňazov, ale väčšinou sám.

Chodievate aj na dovolenky? A kde?

Áno. Snažím sa každý rok „vypadnúť“ v kuse na 2 - 3 týždne. Niekedy som na Slovensku, ale už som bol aj v zahraničí (Poľsko, USA, Taliansko, Svätá Zem).

Nebojíte sa samoty?

Mám rád samotu. Najlepšie odpočívam, keď som sám v Božej prítomnosti. Dokonca vyhľadávam samotu. Myslím si, že človek, ktorý pracuje s ľuďmi (učiteľ, úradník, kňaz atď.) najlepšie odpočíva, keď je na chvíľu sám, ale to nemusí byť pravidlo. Záleží aj od jeho povahy.

A ako sa cítite v spoločnosti ľudí?

Veľmi dobre. Som rád, keď ma jednotlivé rodiny volajú na návštevu, na posvätenie obnoveného domu, čo je nezriedka spojené aj so spoločným obedom, najmä cez víkend. Pritom to nemusí byť iba v zime, na Vianoce. Áno, chcel by som Vás trošku vyzvať a vyprovokovať k tomu, aby ste ma volávali aj teraz, v lete! Dom alebo byt môžem posvätiť hocikedy. Takéto stretnutie s Vami u Vás doma je pre mňa jedinečná príležitosť postupne spoznať farnosť a farníkov.

Kde máte rodinu? Navštevujete sa?

Môj otec už nežije 20 rokov. Zomrel mi tesne po vysviacke. Mama žije s mojou najmladšou sestrou v Chyžnom na Orave. Sme šiesti súrodenci. Tri sestry bývajú v rodnom Chyžnom, jedna v Poľsku a brat v USA. Mama bola u mňa už dvakrát, aj dve sestry s rodinami. Ja chodievam k mame raz - dvakrát v mesiaci. Je to pomerne blízko – cez Oravskú Lesnú mám domov okolo 70 km.

Ako sa stravujete?

Pýtate sa na to, čo jedávam? Všetko! Najradšej tie kysnuté koláče, ktoré mi často nosievate na faru. Sú perfektné! Alebo čo pijem? Tiež všetko! Alebo presnejšie povedané: skoro všetko.

Nie, nás zaujíma skôr to, kto Vám varí? Vieme, že nemáte gazdinú.

Raňajky a večere si hravo spravím sám. Obedy si v priebehu školského roka kupujem v škole. Mimochodom – tie kuchárky varia veľmi kvalitne, diétne. Cez víkendy – po rodinách. Problematickejšie sú prázdniny. V týždni idem aj do reštaurácie, ale najčastejšie si uvarím niečo aj sám. Viem si uvariť obed. Neveríte? Niekedy Vás pozvem!


A kto upratuje faru?

Vy, to znamená farníci. Aj vďaka tomu sa určite vytvára medzi Vami vedomie toho, že tak kostol, ako aj fara sú Vaše, patria Vám všetkým. Kňaz je medzi Vami iba „na návšteve“ ako posol Krista a Cirkvi. Keď jednotlivé „dvory“ upratujú kostol, vždy prídu upratať aj faru. Som s týmto systémom veľmi spokojný.

Ktorý deň v roku máte najradšej?

Zelený štvrtok. Nielen preto, že je to začiatok Veľkonočného trojdnia, ale aj preto, že je to deň ustanovenia kňazstva a sv. omše. Zelený štvrtok je Medzinárodný deň kňazov.Ďakujeme za rozhovor


Na otázky redakčnej rady odpovedal duchovný otec Mgr. Stanislav Capiak