13.11.2014
Tento poplatok bol určení vo výške 0,33€/osobu. Vyzbierané peniaze za tieto poplatky nešli do obecnej kasy, ale obec platila roční poplatok vo výške 1100€ Slovenskému vodohospodárskemu podniku Nimnica za používanie už spomínaných spodných vôd. Nakoľko v našej obci sa napojila určitá časť rodinných domov na verejný vodovod, tak zo zákona sa tento poplatok ruší a nevyberá sa od občanov.

06.10.2014

altPoslednú augustovú nedeľu sa v obci Nová Bystrica konalo podujatie pod názvom Kids party. Ako už názov napovedá, hlavnými hosťami boli práve deti. A to deti bez rozdielu veku.
Podujatie sa konalo v miestnom športovom areáli, kde už šiestym rokom funguje skatepark a ktorého súčasťou je aj novo otvorené ihrisko. O jeho dostavanie sa zaslúžila Nadácia SlovakTelecom v spolupráci s Obcou Nová Bystrica. Vďaka ich pomoci na ihrisku vyrástlo množstvo hojdačiek, preliezok, ale aj veľký dvojvežatý hrad, či trampolína.

30.09.2014

altDňa 21. septembra 2014 sa v sále Kultúrneho domu v Novej Bystrici konal VI. ročník výstavy jesenných plodov a aranžmánov. Výstavu usporiadala Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Novej Bystrici a začala ju svätou omšou za poďakovanie úrody v Kostole svätého Jána Krstiteľa.
Výstavy sa zúčastnilo 44 pestovateľov s množstvom výpestkov. Súťažili v troch kategóriách, ktorých výsledky sú nasledovné:

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY Pre voľbu starostu obce v Novej Bystrici dňa 15. novebra 2014

30.09.2014
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY Pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici dňa 15. novebra 2014

22.09.2014

altKrásne okrúhle jubileum svojho vzniku si 12. septembra 2014 pripomenula mimoriadne agilná Obec Slovákov v Karvinej. Naši krajania pri príležitosti 20. výročia ustanovenia tejto spolkovej organizácie usporiadali slávnostné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo v Spoločenskom dome Karviná – Darkov. Slávnostné zhromaždenie za Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pozdravil aj jeho podpredseda Peter Prochácka. Ženská spevácka skupina Dolinka z Novej Bystrice mala tú česť vystúpiť na tomto výnimočnom podujatí.

13.11.2014
Tento poplatok bol určení vo výške 0,33€/osobu. Vyzbierané peniaze za tieto poplatky nešli do obecnej kasy, ale obec platila roční poplatok vo výške 1100€ Slovenskému vodohospodárskemu podniku Nimnica za používanie už spomínaných spodných vôd. Nakoľko v našej obci sa napojila určitá časť rodinných domov na verejný vodovod, tak zo zákona sa tento poplatok ruší a nevyberá sa od občanov.

06.10.2014

altPoslednú augustovú nedeľu sa v obci Nová Bystrica konalo podujatie pod názvom Kids party. Ako už názov napovedá, hlavnými hosťami boli práve deti. A to deti bez rozdielu veku.
Podujatie sa konalo v miestnom športovom areáli, kde už šiestym rokom funguje skatepark a ktorého súčasťou je aj novo otvorené ihrisko. O jeho dostavanie sa zaslúžila Nadácia SlovakTelecom v spolupráci s Obcou Nová Bystrica. Vďaka ich pomoci na ihrisku vyrástlo množstvo hojdačiek, preliezok, ale aj veľký dvojvežatý hrad, či trampolína.

30.09.2014

altDňa 21. septembra 2014 sa v sále Kultúrneho domu v Novej Bystrici konal VI. ročník výstavy jesenných plodov a aranžmánov. Výstavu usporiadala Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Novej Bystrici a začala ju svätou omšou za poďakovanie úrody v Kostole svätého Jána Krstiteľa.
Výstavy sa zúčastnilo 44 pestovateľov s množstvom výpestkov. Súťažili v troch kategóriách, ktorých výsledky sú nasledovné:

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY Pre voľbu starostu obce v Novej Bystrici dňa 15. novebra 2014

30.09.2014
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY Pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici dňa 15. novebra 2014

22.09.2014

altKrásne okrúhle jubileum svojho vzniku si 12. septembra 2014 pripomenula mimoriadne agilná Obec Slovákov v Karvinej. Naši krajania pri príležitosti 20. výročia ustanovenia tejto spolkovej organizácie usporiadali slávnostné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo v Spoločenskom dome Karviná – Darkov. Slávnostné zhromaždenie za Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pozdravil aj jeho podpredseda Peter Prochácka. Ženská spevácka skupina Dolinka z Novej Bystrice mala tú česť vystúpiť na tomto výnimočnom podujatí.