10.05.2015
altDňa 25. apríla 2015 sa v Obci Nová Bystrica konal  8. ročník Furmanskej súťaže. Túto súťaž bola organizovaná pracovníkmi Obecného úradu v spolupráci so Zväzom chovateľov koní bystrickej doliny.

Ako už tradične, od 09:00 hod. sa vozovým sprievodom zahájila súťaž a prebiehala v dvoj a  jedno záprahu koní. V starodávnych vozoch vyhrávala ĽH Zichovci, spievali ŽSS Dolinka a heligonkár Patrik Halvoník.

V súťažných  disciplínach Vozatajský parkúr, Práca s drevom a Ťažký ťah sa furmani statočne popasovali. Tento deň bol náročný nielen pre furmanov, ale i pre porotcov ZCHKS, ktorí rozhodovali o víťazoch. Náročný deň bol aj preto, že len v jednozáprahu sa zúčastnilo 14 súťažiacich a v dvojzáprahu až 16 súťažiacich, čo je spolu 46 koní.

19.04.2015

altDňa 12. apríla 2015 sa v Dome kultúry Nová Bystrica konala výstava z príležitosti 70.tého výročia oslobodenia obce. Boli vystavené dobové fotografie, ktoré poskytli: Múzeum SNP Banská Bystrica, Veľvyslanectvo Ruskej federácie v SR, Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko a Vojenský historický ústav Bratislava. Rôzne dobové predmety z obdobia druhej svetovej vojny poskytli občania Novej Bystrice a to: Milan Vakula, Emil Deák, Ľubomír Griga, Iveta Pastvová, Milan Brisučiak. Vystavené boli aj rôzne zbrane v improvizovanom vojenskom tábore pred domom kultúry

14.04.2015
altProjekt pod názvom REVITALIZÁCIA NÁMESTIA PRI KOSTOLE NOVÁ BYSTRICA po dvoch rokoch formalít smeruje k jeho zhmotneniu a realizácii.
Po úspešnej realizácii Námestia Sv. Jána Krstiteľa ide o druhé námestie v priebehu štyroch rokov. Podľa vyjadrení starostu obce Ing. Jozefa Balačina: „ Naša dedinka opäť naberie na kráse!" a dodáva: „Som presvedčený, že toto naše spoločné úsilie poskytne nám Novobystričanom viac komfortu, útulnosti a pocitu hrdosti vo vzťahu k nášmu domovu!"

14.04.2015

altKultúrny dom v Novej Bystrici sa už tradične stal svedkom diania IX. ročníka výstavy ručných prác a fotografií, ktorá sa konala 29. marca 2015.

Táto akcia bola organizovaná členmi socialno - zdravotnej komisie pri Obecnom zastupiteľstve Nová Bystrica v zložení – Mgr. Katarína Vaňovcová, Mgr. Peter Čierňava a Mgr. Michal Balačin, v spolupráci s miestnym kultúrnym referentom Mgr. Vladimírom Tomčalom.

Záujem o túto akciu z roka na rok rastie, čoho dôkazom je rastúci počet vystavovateľov. Tohtoročnej výstavy sa zúčastnilo 51 vystavovateľov. Kdežto na tej minuloročnej ich bolo 33.

10.03.2015

alt„Ľudová muzika" bolo nazvané podujatie, ktoré sa konalo v sále domu kultúry Nová Bystrica, dňa 14.02.2015. Táto tanečná zábava kopírovala staré zvyky v dedinách. Tancovalo sa v krojoch, hrali ľudové hudby, popíjalo sa varené vínko a zajedala domáca klobása. Aby toho nebolo ešte mála, tak o pol noci sa pochovávala basa. Tento zvyk dával na známosť, že prichádza 40 dňové pôstne obdobie a basa, ktorá predstavuje temperament v ľudovej hudbe nebude vyťahovaná.

08.12.2014

altVianoce sú za dverami a v mnohých mestách na Slovensku sú práve v tomto čase trhy, kde si môžeme vychutnať predvianočnú atmosféru. Bratislava patrí k tým mestám, kde už tradične bývajú tieto trhy najväčšie a najnavštevovanejšie. Je dobrým zvykom, že od polovičky novembra až do Vianoc každú sobotu a nedeľu spestruje atmosféru program, kde sa prezentujú rôzne žánre od moderny až po folklór.

10.05.2015
altDňa 25. apríla 2015 sa v Obci Nová Bystrica konal  8. ročník Furmanskej súťaže. Túto súťaž bola organizovaná pracovníkmi Obecného úradu v spolupráci so Zväzom chovateľov koní bystrickej doliny.

Ako už tradične, od 09:00 hod. sa vozovým sprievodom zahájila súťaž a prebiehala v dvoj a  jedno záprahu koní. V starodávnych vozoch vyhrávala ĽH Zichovci, spievali ŽSS Dolinka a heligonkár Patrik Halvoník.

V súťažných  disciplínach Vozatajský parkúr, Práca s drevom a Ťažký ťah sa furmani statočne popasovali. Tento deň bol náročný nielen pre furmanov, ale i pre porotcov ZCHKS, ktorí rozhodovali o víťazoch. Náročný deň bol aj preto, že len v jednozáprahu sa zúčastnilo 14 súťažiacich a v dvojzáprahu až 16 súťažiacich, čo je spolu 46 koní.

19.04.2015

altDňa 12. apríla 2015 sa v Dome kultúry Nová Bystrica konala výstava z príležitosti 70.tého výročia oslobodenia obce. Boli vystavené dobové fotografie, ktoré poskytli: Múzeum SNP Banská Bystrica, Veľvyslanectvo Ruskej federácie v SR, Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko a Vojenský historický ústav Bratislava. Rôzne dobové predmety z obdobia druhej svetovej vojny poskytli občania Novej Bystrice a to: Milan Vakula, Emil Deák, Ľubomír Griga, Iveta Pastvová, Milan Brisučiak. Vystavené boli aj rôzne zbrane v improvizovanom vojenskom tábore pred domom kultúry

14.04.2015
altProjekt pod názvom REVITALIZÁCIA NÁMESTIA PRI KOSTOLE NOVÁ BYSTRICA po dvoch rokoch formalít smeruje k jeho zhmotneniu a realizácii.
Po úspešnej realizácii Námestia Sv. Jána Krstiteľa ide o druhé námestie v priebehu štyroch rokov. Podľa vyjadrení starostu obce Ing. Jozefa Balačina: „ Naša dedinka opäť naberie na kráse!" a dodáva: „Som presvedčený, že toto naše spoločné úsilie poskytne nám Novobystričanom viac komfortu, útulnosti a pocitu hrdosti vo vzťahu k nášmu domovu!"

14.04.2015

altKultúrny dom v Novej Bystrici sa už tradične stal svedkom diania IX. ročníka výstavy ručných prác a fotografií, ktorá sa konala 29. marca 2015.

Táto akcia bola organizovaná členmi socialno - zdravotnej komisie pri Obecnom zastupiteľstve Nová Bystrica v zložení – Mgr. Katarína Vaňovcová, Mgr. Peter Čierňava a Mgr. Michal Balačin, v spolupráci s miestnym kultúrnym referentom Mgr. Vladimírom Tomčalom.

Záujem o túto akciu z roka na rok rastie, čoho dôkazom je rastúci počet vystavovateľov. Tohtoročnej výstavy sa zúčastnilo 51 vystavovateľov. Kdežto na tej minuloročnej ich bolo 33.

10.03.2015

alt„Ľudová muzika" bolo nazvané podujatie, ktoré sa konalo v sále domu kultúry Nová Bystrica, dňa 14.02.2015. Táto tanečná zábava kopírovala staré zvyky v dedinách. Tancovalo sa v krojoch, hrali ľudové hudby, popíjalo sa varené vínko a zajedala domáca klobása. Aby toho nebolo ešte mála, tak o pol noci sa pochovávala basa. Tento zvyk dával na známosť, že prichádza 40 dňové pôstne obdobie a basa, ktorá predstavuje temperament v ľudovej hudbe nebude vyťahovaná.

08.12.2014

altVianoce sú za dverami a v mnohých mestách na Slovensku sú práve v tomto čase trhy, kde si môžeme vychutnať predvianočnú atmosféru. Bratislava patrí k tým mestám, kde už tradične bývajú tieto trhy najväčšie a najnavštevovanejšie. Je dobrým zvykom, že od polovičky novembra až do Vianoc každú sobotu a nedeľu spestruje atmosféru program, kde sa prezentujú rôzne žánre od moderny až po folklór.