VEREJNÝ HOVOR KONANÝ DŃA 9.10.2009

 

 

VEREJNÝ HOVOR KONANÝ DŃA 9.10.2009