18.04.2012

altKto z mladých ľudí by nepoznal spevácke súťaže ako Superstar alebo Môj najmilší hit. Preto úplný rozruch na škole spôsobila správa, že k nám prídu a zaspievajú nám účastníci týchto súťaží a to Simona Fecková a Peter Šramek. Deti sa nevedeli dočkať ich vystúpenia, ktoré sa uskutočnilo 17.4. v Dome kultúry Nová Bystrica. Zaspievali nám slovenské piesne, ktoré si s nimi zaspievali aj žiaci a dokonca dali priestor aj pre odvážlivcov z publika. Veľkým potleskom odmenili spevákov za známe zahraničné hity, pri ktorých si aj deti zatancovali. Najväčšiu radosť urobili speváci s autogramiádou a spoločným fotografovaním. To sa už aj tí starší prestali ostýchať a snažili sa získať čo najviacej fotografií s týmito mladými spevákmi.

 

18.04.2012

alt

Výstava ručných prác, ktorá sa každoročne koná v Novej Bystrici, sa už stala peknou tradíciou. Tento rok sme absolvovali VI. ročník, ktorý sa konal 1. 4. 2012 v Dome kultúry. Usporiadali ju členky sociálno-zdravotnej komisie pri Obecnom zastupiteľstve Nová Bystrica Mgr. Štefánia Strapáčová, Ing. Monika Držiaková a PhDr. Monika Halvoníková.
Výstavy sa zúčastnilo 35 vystavovateľov a navštívilo ju 170 ľudí. Aj tento rok bola žánrovo veľmi rôznorodá. Mohli sme vidieť precízne drevorezby, maľované obrazy, zaujímavé fotografie, ručne robené veľkonočné doplnky, vajíčka a dekorácie, servítkovú techniku – decoupague, vyšívané a háčkované obrusy, šperky, sviečky a výtvarné snaženia našich škôlkarov. Celú výstavu nám nádherne dotvorili fotografie v podobe obrazov pána Jaroslava Veličku, fotografa, ktorý je svojím neobyčajným videním prírody, kultúry a spoločnosti známy po celom svete. Vystavoval v rôznych kútoch zeme. V polovici apríla môžu ľudia vidieť jeho fotografie s tematikou Slovenska v ďalekej Číne.

29.03.2012
Starosta obce Nová Bystrica
podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:
Základná škola s materskou školou Nová Bystrica
Nová Bystrica 686, 023 05 Nová Bystrica

 

 

15.03.2012
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu.

10. marca 2012, okrsok č.1 Nová Bystrica a okrsok č.2 Vychylovka ( spolu )

Percentá sú vypočítané z počtu platných voličov

15.03.2012

altDňa 2. marca 2012 o 12:00 hod. za prítomnosti starostu obce Ing. Jozefa Balačina a matrikárky obce Emílie Liščákovej uzatvorili právoplatný manželský sľub na Obecnom úrade Nová Bystrica p. Michal Podolínsky, bytom Nová Bystrica 765 a Mária Beláková, bytom Stará Bystrica 154.

 

Do spoločného života im prajeme veľa úspechov.

 15.03.2012
altAko už je tradíciou, že každoročne pred popolcovou stredou sa koná v Novej Bystrici pochovávanie basy, tak aj tento rok sa podujali obyvatelia obce na zábavnom ale i smútočnom obrade pochovania basy.

Dňa 21.02.2012 sa od 19:00 hod. konala v DK Nová Bystrica „Tradičná fašiangová veslica", ktorá vyvrcholila o 23:00 hod. vystúpením ochotných občanov Novej Bystrice, ktorí pochovali basu na pôstne obdobie 40 dní.
Ľudová hudba Kováčovci z Novej Bystrice spestrili tento večer svojou inštrumentálnou hrou a spevom. V zástupe „hercov": miništrantov, farára, hrobárov, smrtky, doktorky, ľudovej hudby a smútiacich spolu s truhlou basy na márach nám predviedli skvelé vystúpenie tejto tradície.

Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k zdarnému priebehu tomto podujatia a tešíme sa budúci rok.

18.04.2012

altKto z mladých ľudí by nepoznal spevácke súťaže ako Superstar alebo Môj najmilší hit. Preto úplný rozruch na škole spôsobila správa, že k nám prídu a zaspievajú nám účastníci týchto súťaží a to Simona Fecková a Peter Šramek. Deti sa nevedeli dočkať ich vystúpenia, ktoré sa uskutočnilo 17.4. v Dome kultúry Nová Bystrica. Zaspievali nám slovenské piesne, ktoré si s nimi zaspievali aj žiaci a dokonca dali priestor aj pre odvážlivcov z publika. Veľkým potleskom odmenili spevákov za známe zahraničné hity, pri ktorých si aj deti zatancovali. Najväčšiu radosť urobili speváci s autogramiádou a spoločným fotografovaním. To sa už aj tí starší prestali ostýchať a snažili sa získať čo najviacej fotografií s týmito mladými spevákmi.

 

18.04.2012

alt

Výstava ručných prác, ktorá sa každoročne koná v Novej Bystrici, sa už stala peknou tradíciou. Tento rok sme absolvovali VI. ročník, ktorý sa konal 1. 4. 2012 v Dome kultúry. Usporiadali ju členky sociálno-zdravotnej komisie pri Obecnom zastupiteľstve Nová Bystrica Mgr. Štefánia Strapáčová, Ing. Monika Držiaková a PhDr. Monika Halvoníková.
Výstavy sa zúčastnilo 35 vystavovateľov a navštívilo ju 170 ľudí. Aj tento rok bola žánrovo veľmi rôznorodá. Mohli sme vidieť precízne drevorezby, maľované obrazy, zaujímavé fotografie, ručne robené veľkonočné doplnky, vajíčka a dekorácie, servítkovú techniku – decoupague, vyšívané a háčkované obrusy, šperky, sviečky a výtvarné snaženia našich škôlkarov. Celú výstavu nám nádherne dotvorili fotografie v podobe obrazov pána Jaroslava Veličku, fotografa, ktorý je svojím neobyčajným videním prírody, kultúry a spoločnosti známy po celom svete. Vystavoval v rôznych kútoch zeme. V polovici apríla môžu ľudia vidieť jeho fotografie s tematikou Slovenska v ďalekej Číne.

29.03.2012
Starosta obce Nová Bystrica
podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:
Základná škola s materskou školou Nová Bystrica
Nová Bystrica 686, 023 05 Nová Bystrica

 

 

15.03.2012
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu.

10. marca 2012, okrsok č.1 Nová Bystrica a okrsok č.2 Vychylovka ( spolu )

Percentá sú vypočítané z počtu platných voličov

15.03.2012

altDňa 2. marca 2012 o 12:00 hod. za prítomnosti starostu obce Ing. Jozefa Balačina a matrikárky obce Emílie Liščákovej uzatvorili právoplatný manželský sľub na Obecnom úrade Nová Bystrica p. Michal Podolínsky, bytom Nová Bystrica 765 a Mária Beláková, bytom Stará Bystrica 154.

 

Do spoločného života im prajeme veľa úspechov.

 15.03.2012
altAko už je tradíciou, že každoročne pred popolcovou stredou sa koná v Novej Bystrici pochovávanie basy, tak aj tento rok sa podujali obyvatelia obce na zábavnom ale i smútočnom obrade pochovania basy.

Dňa 21.02.2012 sa od 19:00 hod. konala v DK Nová Bystrica „Tradičná fašiangová veslica", ktorá vyvrcholila o 23:00 hod. vystúpením ochotných občanov Novej Bystrice, ktorí pochovali basu na pôstne obdobie 40 dní.
Ľudová hudba Kováčovci z Novej Bystrice spestrili tento večer svojou inštrumentálnou hrou a spevom. V zástupe „hercov": miništrantov, farára, hrobárov, smrtky, doktorky, ľudovej hudby a smútiacich spolu s truhlou basy na márach nám predviedli skvelé vystúpenie tejto tradície.

Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k zdarnému priebehu tomto podujatia a tešíme sa budúci rok.