Novinky z obecného úradu

Výstava ovocia zeleniny a aranžmánov v Novej Bystrici 2019

15.10.2019 Dňa 21-22.9.2019 sa v Dome kultúry v Novej Bystrici konal XI. ročník výstavy ovocia ,zeleniny a aranžmánov. Výstava...

Z diania obce

Výsledky súťaže Najkrajší balkón- záhrada 2019 Nová Bystrica

15.10.2019Slovenský zväz záhradkárov v spolupráci s obecným úradom usporiadal v mesiaci júl –august -september súťaž o najkrajší balkón –záhradu ...

16.05.2019
Dňa 02.03.2019 sa tradične v našej obci uskutočnila ľudová veselica spojená s pochovávaním basy. Fašiangový čas býva tradične ukončený symbolickým pochovaním basy. Keď je basa pochovaná, môže začať pôst. Tento rok nebol výnimkou .


Od 19:00 hodine sa zo sály domu kultúry ozývali ľudové piesne v podaní ĽH Starejší, ZSS Dolinka, FS Bystrica a Bystrickej kasne. Počas ľudovej veselice sa návštevníci mohli prísť občerstviť a posilniť vareným vínkom a varenou klobásou.
Samotný akt sa odohral sprievodom rôznych masiek, muzikantov a samotnej basy nesenej na márach sa presunul na pódium, kde spev, hranie, tancovanie, plakanie a smútenie za milovanou basou pôsobilo žartovne. Komicky odohraná svätá omša s pochovaním basy je už v našej obci tradíciou niekoľko rokov.
Po pochovaní basy ešte pokračovala zábava pri DJ Jánovi Mačasovi.
Týmto sa aj chceme poďakovať všetkým folkloristom, účinkujúcim a samozrejme návštevníkom podujatia a tešíme sa na všetkých opäť o rok.

Autor: Simona Slivková 

Foto: Natália Kolenová 

 

Novinky z obecného úradu

Výstava ovocia zeleniny a aranžmánov v Novej Bystrici 2019

15.10.2019 Dňa 21-22.9.2019 sa v Dome kultúry v Novej Bystrici konal XI. ročník výstavy ovocia ,zeleniny a aranžmánov. Výstava...

Z diania obce

Výsledky súťaže Najkrajší balkón- záhrada 2019 Nová Bystrica

15.10.2019Slovenský zväz záhradkárov v spolupráci s obecným úradom usporiadal v mesiaci júl –august -september súťaž o najkrajší balkón –záhradu ...

16.05.2019
Dňa 02.03.2019 sa tradične v našej obci uskutočnila ľudová veselica spojená s pochovávaním basy. Fašiangový čas býva tradične ukončený symbolickým pochovaním basy. Keď je basa pochovaná, môže začať pôst. Tento rok nebol výnimkou .


Od 19:00 hodine sa zo sály domu kultúry ozývali ľudové piesne v podaní ĽH Starejší, ZSS Dolinka, FS Bystrica a Bystrickej kasne. Počas ľudovej veselice sa návštevníci mohli prísť občerstviť a posilniť vareným vínkom a varenou klobásou.
Samotný akt sa odohral sprievodom rôznych masiek, muzikantov a samotnej basy nesenej na márach sa presunul na pódium, kde spev, hranie, tancovanie, plakanie a smútenie za milovanou basou pôsobilo žartovne. Komicky odohraná svätá omša s pochovaním basy je už v našej obci tradíciou niekoľko rokov.
Po pochovaní basy ešte pokračovala zábava pri DJ Jánovi Mačasovi.
Týmto sa aj chceme poďakovať všetkým folkloristom, účinkujúcim a samozrejme návštevníkom podujatia a tešíme sa na všetkých opäť o rok.

Autor: Simona Slivková 

Foto: Natália Kolenová